สำนักงานใหญ่

 • บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 117/144 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700

 • โทรศัพท์ : 02-433 9126, 02-433 9127

 • อีเมล์ : info@royalpaperforms.com


โรงงาน

 • บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด (โรงงาน)
  เลขที่ 123 หมู่ 10 ซอยไร่ขิง 30 ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน
  นครปฐม 73210

 • โทรศัพท์ : 034-900-817, 034-900-818

 • อีเมล์ : info@royalpaperforms.com